De Statuten van de VZW :

 

  • Dragen van immaterieel erfgoed (waaronder, maar niet beperkt tot, reuzen van allerlei aard)
  • Promoten van hetzelfde erfgoed
  • Onderhoud van het materiaal in het bezit van de VZW
  • Beheer van materiaal en immaterieel erfgoed in langdurig bruikleen
  • Organiseren en bijwonen van evenementen, ommegangen, optochten (commercieel en niet-commercieel), wijkfeesten…..

 

Dit zijn een deel van onze statuten die een beeld geven voor wat we staan en waar ons hart ligt. Laat immaterieel erfgoed herleven, wijken herleven. Laat mensen zich terug verbinden met elkaar in een fijne sfeer.

 

 

Kom je dragers te kort voor jouw immaterieel erfgoed te laten herleven, zit jouw reus al jaren in een garage of loods weg te kwijnen … tijd voor actie!!! 

Dit alles met een enorme toewijding en respect, recht uit ons hart!